+385/21/620 629

Cjenik

Napomena: Trenutne cijene nisu valjane, potrebno ih je ažurirati!

R.br.UslugaCijena
INTERDISCIPLINARNE USLUGE
1 Pregled novog bolesnika 150 kn
2 Ponovni pregled (recall) bolesnika 100 kn
3 Davanje uputa bolesniku i upoznavanje bolesnika s učinkom stomatoloških usluga 200 kn
Lokalni (intraoralni) rentgenski snimak, uključujući očitavanje snimaka 65 kn
4a Ortopan snimak 250 kn
5 Lokalna anestezija 70 kn
Provodna anestezija 100 kn
RESTORATIVNA STOMATOLOGIJA
7 Privremeni ispun 150 kn
8 Kompozitni ispun na jednoj plohi 250 kn
9 Kompozitni ispun na dvije plohe 300 kn
10 Kompozitni ispun na tri plohe 350 kn
11 Pečatni ispun 220 kn
ENDODONCIJA
12 Zub s jednim kanalom u jednoj posjeti (opskrba korijenskog kanala s vitalnom ekstirpacijom) 600 kn
13 1. Posjet - zub s jednim kanalom u više posjeta (nekroza, gangrena) 400 kn
14 2. Posjet - zub s jednim kanalom u više posjeta (nekroza, gangrena) 500 kn
15 3. Posjet - zub s jednim kanalom u više posjeta (nekroza, gangrena) 300 kn
STOMATOLOŠKA PROTETIKA
16 Djelomična proteza sa metalnom osnovom 4800 kn
17 Totalna proteza 4200 kn
18 Zirkon krunica  2200 - 2450 kn
19 Metalkeramička krunica 1400 - 1600 kn
20 Nadogradnja 600 kn
INDIVIDUALNA PROFILAKSA PARADONTNIH BOLESTI
21 1. Posjet - odstranjivanje mekih i tvrdih zubnih naslaga   300 kn
22 2. Posjet - odstranjivanje mekih i tvrdih zubnih naslaga 400 kn
23 Pjeskarenje zubi 600 kn
ORALNA KIRURGIJA
24 Pregled akutnog bolesnika 200 kn
25 Vađenje zuba 300 kn
26 Komplicirano vađenje zuba 500 kn
27 Vađenje zuba sa separacijom 600 kn