+385/21/620 629

Implantoprotetika

Postoji nekoliko mogućih vrsta zahvata kad je u pitanju implantoprotetska sanacija čeljusti zavisno od broja zubi koji potrebno nadomjestiti: jedan ili više pojedinačnih zubi na implantatu, most na implantatima, proteze na implantatima te All-on-4.

Implantoprotetska sanacija čeljusti

ImpIantati + Mostovi

Ovo je metoda implantoprotetske sanacije čeljusti sa impIantatima i mostovima, gdje impIantati imaju ulogu korijena zuba, a na njima se onda nadograđuje fiksni most u obliku zubi.

All-on-four

All-on-4 (Sve na 4) je metoda implantoprotetske sanacije čeljusti koja pacijentima bez zubi ili sa totalnim protezama omogućuje da odjednom dobiju fiksno rješenje za zube. Ta metoda je posebno dobra za pacijente sa manjkom kosti čeljusti jer im se ne treba nadopunjavati kost. Postupak se bazira na mostu koji je vijcima pričvršćen za impIantate.

Implantati + proteza

Ovo je metoda implantoprotetske sanacije čeljusti u kombinaciji impIantata sa prečkom/kuglom i protezom, gdje impIantati vrše funkciju sidra za protezu. To je opcija gdje se proteza može skidati i čistiti.

dentalni implantati all on 6

All_on_4