+385/21/620 629

Prezzi

R.br.UslugaCijena
INTERDISCIPLINARNE USLUGE
1 Pregled novog bolesnika 100 kn
2 Ponovni pregled (recall) bolesnika 100 kn
3 Davanje uputa bolesniku i upoznavanje bolesnika s učinkom stomatoloških usluga 150 kn
Lokalni (intraoralni) rentgenski snimak, uključujući očitavanje snimaka 61,50 kn
Lokalna anestezija 50 kn
Provodna anestezija 100 kn
RESTORATIVNA STOMATOLOGIJA
Privremeni ispun 100 kn
Kompozitni ispun na jednoj plohi 220 kn
Kompozitni ispun na dvije plohe 280 kn
10 Kompozitni ispun na tri plohe 310 kn
11 Pečatni ispun 202,95 kn
ENDODONCIJA
12 Zub s jednim kanalom u jednoj posjeti (opskrba korijenskog kanala s vitalnom ekstirpacijom) 500 kn
13 1. Posjet - zub s jednim kanalom u više posjeta (nekroza, gangrena) 307,50 kn
14 2. Posjet - zub s jednim kanalom u više posjeta (nekroza, gangrena) 373,10 kn
15 3. Posjet - zub s jednim kanalom u više posjeta (nekroza, gangrena) 300 kn
STOMATOLOŠKA PROTETIKA
16 Djelomična proteza sa metalnom osnovom 4200 kn
17 Totalna proteza 3400 kn
18 Zirkon krunica  2200 - 2450 kn
19  Metalkeramička krunica 1200 - 1450 kn
20 Nadogradnja 600 kn
INDIVIDUALNA PROFILAKSA PARADONTNIH BOLESTI
21 1. Posjet - odstranjivanje mekih i tvrdih zubnih naslaga (20 boda) x3 250 kn
22 2. Posjet - odstranjivanje mekih i tvrdih zubnih naslaga (20 boda) x2 300 kn
23 Pjeskarenje zubi 400 kn
ORALNA KIRURGIJA
24 Pregled akutnog bolesnika 41 kn
25 Vađenje zuba 250 kn
26 Komplicirano vađenje zuba 400 kn
27 Vađenje zuba sa separacijom 550 kn