+385/21/620 629

Stomatološka Protetika

Stomatološka protetika je stomatološka disciplina koja se bavi nadoknađivanjem izgubljenih zubi, krunicama, mostovima, ljuskicama te potpunim ili djelomičnim protezama. Osim funkcionalne, protetika ima i estetsku ulogu u korekciji postojećih zubi.

Kada dođe do gubitka velikog broja zuba,moguće je izvesti estetsku i funkcionalnu rekonstrukciju. Radi se isključivo s vrhunskim porculanskim materijalima visoke kvalitete, kojima se postiže prirodan izgled. Protetske radove pacijenti doživljavaju kao savršenu zamjenu za prirodne zube.

Stomatološka protetika i implanto-protetika najveći zamah doživjele su primjenom novih tehnologija i materijala. Preciznost i brzina izrade su povećani, funkcija i estetika protetskih radova dovedena do savršenstva, biokompatibilnost materijala igra sve veću ulogu. Paralelno s time, opravdano, rastu i očekivanja pacijenata što pred stomatologe postavlja nove izazove.

Lijepi zubi i prirodan osmijeh su zasigurno jedan od najvažnijih čimbenika pri formiranju općeg dojma o nekome.