+385/21/620 629

Radiološka dijagnostika

Prilikom pregleda, uz RTG ortopan, rade se i fotografije svih položaja i segmenata čeljusti, zuba i osmjeha, te se uzimaju otisci za izradu laboratorijskih modela. Uza sve to najbitnije informacije dobiju se iz iscrpnog razgovora s pacijentom u kojem saznajemo koje su njegove želje i zahtjevi u svezi konačnog izgleda.

Nakon prikupljenih podataka pristupamo izradi plana terapije za pacijenta u kojem se vodimo pacijentovim željama o izgledu konačnog rada, situacijom u ustima, te vremenom koje imamo na raspolaganju.

Zahvaljujući našem vrhunskom stručnom timu pacijentima su na raspolaganju apsolutno svi zahvati koji postoje u stomatologiji za dobivanje željenog konačnog rezultata.

Nakon izrade plana terapije, plan kao i financijski dio plana terapije prenose se pacijentu i dogovaraju termini prema pacijentovim mogućnostima dolaska.

ortopan2D snimanja

Intraoralno snimanje

  • paralelna projekcija
  • ekscentrične projekcije
  • bite-wing tehnika
  • dentalni status

Intraoralna snimka zuba prikazuje zub u prirodnoj veličini sa pripadajućim korijenom te susjedne zube.

Panoramsko snimanje

  • ortopantomogram

Ortopantomogram je rendgenska snimka maksiofacialne regije na kojem se prikazuju gornja i donja čeljust sa svim zubima, s oba čeljusna zgloba te pripadajućim sinusima.

Digitalna dvo-dimenzionalna(2D) intraoralna i panoramska radiografija  se u posljednjih  20 godina duboko ukorijenila u svakodnevnoj dentalnoj praksi.

Međutim,2D slike, zbog preklapanja složenih anatomskih struktura, teško interpretiramo. Pri mjerenju uvijek koristimo dozu sigurnosti kako bi kompenzirali uvećanje nastalo zbog same tehnike snimanja, a o širini(debljini) i točnoj prostornoj poziciji nemamo nikakvu informaciju. Kakogod, nemamo namjeru blatiti tehnologiju koja nam je oslonac već toliko godina i koja nam je već toliko puta otvorila oči, naprotiv mislimo da će još dugo ta ista 2D slika biti osnova dijagnostike, planiranja i kontrole u ordinacijama dentalne medicine i njenih specialističkih praksi.

HUG ANDREAS3D snimak te usporedba CBCT-a s klasičnim CT-om

Naša djelatnost direktno ovisi o konstantnoj edukaciji, unapređenju vještina i prihvaćanju novih tehnologija. Tako  i  prihvaćanjem 3D tehnologije ne samo da ostajemo konkurentni, nego si uvelike olakšavamo rad, a našim pacijentima omogućavamo sigurno dijagnosticiranje te precizno planiranje  terapije. Dovoljna je jedna cirkularna rotacija izvora zračenja i detektora oko predmeta snimanja za prikupljanje svih informacija za stvaranje trodimenzionalne slike.
Klasični Spiralni ili Multi-Slice CT (MSCT) radi višestruke rotacije oko predmeta snimanja zbog linearnog snopa te je jedini način prikupljanja podataka kod takvog snopa višestruka rotacija oko predmeta sa promjenom položaja izvora zračenja ili predmeta snimanja što u kombinaciji s puno većom snagom izvora (90 mA kod klasičnog, 4-10 mA kod CBCT) daje puno veću emitiranu i primljenu dozu zračenja pri snimanju  klasičnim CT-om nego CBCT-om. Kako je i napon cijevi klasičnog CT-a veći 20-30 kV, a vrijeme snimanja minimalno dvostruko (samo 18 sek kod CBCT-a), dolazimo do višestruko veće emitirane i primljene doze zračenja .