+385/21/620 629

Smile Makeover

BleachedTeethSmile makeover usluga je kod koje je primjenom različitih metoda i materijala moguća potpuna preobrazba osmijeha. Obično se radi o prednjih 6 zuba u gornjoj čeljusti.

Mnogi pacijenti nezadovoljni su estetskim izgledom svojih zuba. Obično se radi o prednjih 6 zuba u gornjoj čeljusti (sjekutići i očnjaci) koji najviše utječu na estetiku osmjeha. Ponekad se radi o zubima koji su zdravi ili sa minimalnim karijesima, ali zbog svog oblika, boje, položaja ne ispunjavaju visoke estetske kriterije koje danas ima sve više pacijenata. U takvim slučajevima pristupa se kozmetskom zahvatu na prednjim zubima.

 

Mogućnosti estetske stomatologije su velike, ali želje pacijenata moraju biti u razumnim okvirima. Primjenom različitih metoda i materijala, u našoj ordinaciji, moguća je potpuna preobrazba vašeg osmjeha. Prije započinjanja sa zahvatom potrebno je jasno definirati opseg zahvata, a pritom je najvažnije da svi postupci budu u skladu sa pravilima struke