+385/21/620 629

Upoznajte nas

Ordinacija dentalne medicine Matković je privatna stomatološka ordinacija koja radi od 2003. godine.

Stomatološka ordinacija od dana otvaranja do danas gradi kvalitetan odnos s pacijentima, a dugogodišnje iskustvo u kliničkom i znanstvenom radu garantira vam visoku razinu stomatoloških usluga s individualnim pristupom svakom pacijentu.

Svaki član našeg tima kontinuirano se educira na međunarodnim kongresima i neprestano se ulaže upravo u obrazovanje i znanje kao i poznavanje novih tehnologija i materijala,načine liječenja i medicinskih dostignuća, a sve u cilju mogućnosti  rješavanja i najkompliciranijih rehabilitacija stomatognatog sustava.

josip1

Josip Matković

Univ. mag. dent. med., Spec. oralne kirurgije

Rođen 1976.g. u Splitu. Nakon završene matematičke gimnazije u Imotskom,
1995. g. upisuje Stomatološki fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, dodiplomski studij u trajanju od 5 god. (10 semestara) kojeg uspješno završava u veljači 2001. god.
2008. god. upisuje na Stomatološkom fakultetu, sveučilišta u Zagrebu, postdiplomski specijalistički studij i usmjerava se na Oralnu kirurgiju te 2013. stječe naziv Sveučilišni magistar dentalne medicine. 2012 započinje u Kliničkom bolničkom centru Zagreb specijalizaciju iz oralne kirurgije u trajanju od 3.5 god. Redovito posjećuje kongrese iz područja oralne kirurgije i uspješno vrši kirurške zahvate od 2010 god. Član je HUDM i certificirani iTOP stručnjak.

e-mail: josip.matkovic@zg.t-com.hr

suzana2

Suzana Matković

Dr. med. dent.

Rođena je 1976. g. u Splitu. Nakon završene srednje škole zdravstvenog usmjerenja 1995. g. upisuje Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dodiplomski studij u trajanju od 5 god (10 semestara) kojeg uspješno završava u prosincu 2000. g. 2010.g. upisuje na Stomatološkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu poslijediplomski specijalistički studij i usmjerava se u dentalnu protetiku. od 2003. g. samostalno gradi karijeru u obiteljskoj ordinaciji dentalne medicine Matković. Svoje znanje i vještine usmjerila je u područje dentalne protetike, estetske stomatologije i endodoncije. Kontinuirano se educira na domaćim i inozemnim tečajevima i kongresima, a sve u svrhu dodatnog usavršavanja i praćenja noviteta u struci. Aktivno govori engleski i talijanski jezik.

Karmen Domazet

med. sestra

Marela Petković

dipl. ekonomist